Oświadczenie

Lubartów, dn. 20.02.2019
Janusz Pożak
organizator Święta Roweru
radny Rady Powiatu

W związku z emisją materiału w telewizji kablowej Kanał S z dnia 15 lutego 2019 roku (Informacje edycja 438) dotyczące mojej osoby, jak również poruszającego kwestie rozliczeń otrzymanych środków finansowych w ramach dofinansowania XXV Święta Roweru
z Budżetu Obywatelskiego 2018 r., oświadczam co następuje:

„Wszelkie otrzymane środki na w/w cel zostały wydane oraz rozliczone zgodnie z umową
nr BZP.272.22.2018 zawartą w dniu 18 czerwca 2018 roku. Informuję również, że w dniu
19 lutego br. złożyłem pisemną prośbę w Urzędzie Miasta Lubartów o wydanie zaświadczenia z potwierdzeniem prawidłowego rozliczenia środków z dotacji, tego samego dnia zostałem poinformowany telefonicznie o spełnieniu mojej prośby. Następnego dnia
tj. 20 lutego br. odmówiono mi wydania dokumentu i poinformowano o trybie administracyjnym.
Nadmieniam również, że materiał wyemitowany w lokalnej telewizji Kanał S, został przedstawiony w sposób, dla mnie, karygodny i pomawiający moją osobę. Daje widzowi ewidentną sugestię, że otrzymane środki z Budżetu Obywatelskiego zostały nieprawidłowo rozdysponowane. Myślę, że jest to zagranie polityczne prowadzące do sprawienia, aby mieszkańcy miasta Lubartów w dniach 24,25,26 lutego br. nie głosowali na projekt nr 14 – Święto Roweru.
Sprawę zostawiam Państwu do rozstrzygnięcia. Nie pozwolę jednak na szarganie mojego imienia i dobra naszej wspólnej inicjatywy jaką jest Święto Roweru – imprezy rodzinno – rekreacyjnej organizowanej od 25 lat w Lubartowie.
W związku z powyższym domagam się natychmiastowego i rzetelnego opublikowania niniejszego stanowiska”.

                                                                                                 Z poważaniem
                                                                                                 Janusz Pożak