2016-06-03

Regulamin

 1. Oficjalna nazwa imprezy brzmi: Lubartowskie Święto Roweru. W bieżącym roku jest to XXIV edycja.
 2. Organizatorem Święta Roweru jest MKS „Lewart” AGS.
 3.  Trasy przejazdu według opisu na zamieszczonej mapce.
 4. Na trasę można zapisywać się w niedzielę, 25 czerwca 2017 roku, w godzinach 8.00 – 17.00. Koniec jazdy zaplanowano na godz.18.00.
 5. Dzieci do lat 10 mogą jeździć tylko pod opieką rodziców bądź innych opiekunów.
 6. Uczestników Święta Roweru obowiązują przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach z obwodnicą Lubartowa i na innych drogach na trasach przejazdu.
 7. Uczestnicy ubezpieczają się na czas imprezy na własny koszt.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i inne zdarzenia.
 9. Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu rowerowego).
 10. Uczestnicy Święta Roweru zobowiązani są do przestrzegania postanowień organizatorów.
 11. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma kartę, na której będą umieszczone jego dane (imię i nazwisko). Pokonując jedną z wymienionych tras – uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia jazdy w punktach kontrolnych (trasa nr 1 – w pobliżu pałacu Zamoyskich w Kozłówce i na mecie, trasa nr 2 – w Biadaczce i na mecie, trasa nr 3 – w Nasutowie i na mecie, trasa nr 4 – w Krasieninie i na mecie, trasa nr 5 – w Stoczku i na mecie, trasa nr 6 – w Czerwonce Poleśnej i na mecie) poprzez stempel pieczątki na swojej karcie.
 12. Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) – każdy uczestnik oddaje kartę organizatorom.
 13. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma dyplom i porcję pysznej grochówki.
 14. Pierwszych 15.000 uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę (koszulkę można otrzymać już po przejechaniu pierwszego okrążenia).
 15. W dolnej części karty znajduje się kupon składający się z trzech części. Na dwóch wpisane są te same numery porządkowe np. 1,1. Przed rozpoczęciem jazdy każdy z uczestników otrzymuje część B i C kuponu, a część A zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanej urnie. Kupony te wezmą udział w losowaniu wysokiej klasy rowerów.
 16. O godz. 18.30 odbędzie się runda honorowa ulicami miasta, w której każdy turysta rowerowy powinien uczestniczyć.
 17. Zakończenie imprezy i losowanie nagród odbędzie się około godziny 19.00 na terenach parkingu przy ulicy Nowodworskiej 34.
 18. Każdy uczestnik, poprzez podpis na liście startowej, akceptuje warunki przedstawione
  w regulaminie i wyraża zgodę na nie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w karcie startowej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy „XXII Święto Roweru” oraz wyraża zgodę na umieszczenie danych: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania na stronie: www.swietoroweru.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z późniejszym zmianami/”.

SR_MAPKA_2016_r5

Uwaga: Dla zachowania bezpieczeństwa i płynności jazdy bardzo prosimy jeździć ruchem okrężnym, tak jak są wyznaczone trasy – dziękujemy !!!

Regulamin Losowania Nagród

 1. Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonali minimum jedną rundę, rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody, m.in. 23 wysokiej klasy rowerów.
 2. Losowanie nagród rozpocznie się po rozdaniu pamiątkowych dyplomów i drobnych upominków.
 3. Po wylosowaniu części A kuponu z numerem – osoba, która posiada drugą część – B – tego kuponu, winna się zgłosić do miejsca losowania w ciągu dwóch minut. Po upływie tego czasu losowanie będzie powtórzone (bez udziału wcześniej wylosowanego kuponu). Losowanie będzie kontynuowane aż do rozstrzygnięcia.
 4. Podstawą do wydania nagrody będzie przedstawienie organizatorom części kuponu z numerem odpowiadającym wylosowanej części A kuponu oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie z zakresu bezpiecznej jazdy na rowerze.