2016-06-03

Regulamin XXVI Święta Roweru w Lubartowie

1. Oficjalna nazwa imprezy brzmi: Lubartowskie Święto Roweru. W bieżącym roku jest to XXVI edycja.
2. Organizatorem Święta Roweru jest: MKS „Lewart” AGS.
3. Trasy przejazdu:

Trasa nr 1 – niebieska (17 km):
START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Skrobów – Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34

Trasa nr 2 – czerwona (34 km):
START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka – Samoklęski – Kamionka – Kozłówka – Skrobów – Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34

Trasa nr 3 – zielona (34 km):
START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – ul. Nowodworska – ul .Krańcowa – ul. Składowa – Annobór – Nowy Staw – Nasutów Dwór – Stary Tartak – Annobór – ul. Składowa – ul. Krańcowa – ul. Nowodworska – plac przy ulicy Nowodworskiej 34

Trasa nr 4 – czarna (62 km):
START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
Nowodwór – Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka – Starościn Kolonia – Starościn – Zofian – Borków – Janów – Winkiel – Wola Przybysławska – Orlicz – Abramów – Michałówka – Samoklęski – Kamionka – Kozłówka – Skrobów – Lubartów – plac przy ulicy Nowodworskiej 34

Trasa nr 5 – pomarańczowa (36 km):
Lubartów (ulica Nowodworska 34 – start i meta) –
ul. Krańcowa – Kol. Annobór – Annobór – Majdan Kozłowiecki (wjazd do Kozłowieckiego Parku Krajoznawczego) – Stary Tartak – Stróżek – Stoczek – Babia Góra – Kawka – Wólka Krasienińska – Dąbrówka – Kozłówka – Nowodwór – Lubartów (ulica Nowodworska 34)

Trasa nr 6 – żółta (31 km):
Lubartów (ulica Nowodworska 34 – start i meta) – ul. Nowodworska – Nowodwór – Kozłówka – Kamionka – Czerwonka Poleśna – Wólka Mieczysławska – Wola Mieczysławska – Mieczysławka – Skrobów – Skrobów Kolonia – Lubartów (ulica Nowodworska 34)

Trasa nr 7 – purpurowa (26km):
START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – ul. Nowodworska – ul. Krańcowa – ul. Składowa – Annobór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin – Kopanina – lasy kozłowieckie – Annobór – ul. Składowa – ul. Krańcowa – ul. Nowodworska 34.

Runda honorowa ulicami Lubartowa: ul. Nowodworska – Gazowa – Lipowa – Słowackiego – Rynek I – Lubelska – łącznik pomiędzy ulicami Lubelską i Powstańców Warszawy – Powstańców Warszawy – Nowodworska.

4. Na trasę, w sposób tradycyjny, można zapisywać się w niedzielę, 23 czerwca 2019 roku, w godzinach 8.00 – 17.00. Rejestracja elektroniczna będzie dostępna do dnia poprzedzającego imprezę. Koniec jazdy zaplanowano na godz.18.00.
5. Dzieci do lat 10 mogą jeździć tylko pod opieką rodziców bądź innych opiekunów.
6. Uczestników Święta Roweru obowiązują przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach z obwodnicą Lubartowa i na innych drogach na trasach przejazdu.
7. Uczestnicy ubezpieczają się na czas imprezy na własny koszt.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i inne zdarzenia.
9. Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu rowerowego).
10. Uczestnicy Święta Roweru zobowiązani się do przestrzegania postanowień organizatorów.
11. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma kartę, na której będą umieszczone jego dane (imię i nazwisko). Pokonując jedną z wymienionych tras – uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia jazdy w punktach kontrolnych (trasa nr 1 – w pobliżu pałacu Zamoyskich w Kozłówce i na mecie, trasa nr 2 – w Biadaczce i na mecie, trasa nr 3 – w Nasutowie
i na mecie, trasa nr 4 – w Woli Przybysławskiej i na mecie, trasa nr 5 – w Stoczku i na mecie, trasa nr 6 – w Czerwonce Poleśnej i na mecie, trasa nr 7 – w Kopaninie) poprzez stempel pieczątki na swojej karcie.
12. Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) – każdy uczestnik oddaje kartę organizatorom.
13. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma dyplom i porcję pysznej grochówki.
14. Pierwszych 14.000 uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę (koszulkę można otrzymać już po przejechaniu pierwszego okrążenia).
15. W dolnej części karty znajduje się kupon składający się z trzech części. Na dwóch wpisane są te same numery porządkowe np. 1,1. Przed rozpoczęciem jazdy każdy
z uczestników otrzymuje część A, B i C kuponu, a po przejechaniu jednej dowolnej rundy część A zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanej urnie. Kupony te wezmą udział w losowaniu wysokiej klasy rowerów.
16. O godz. 18.30 odbędzie się runda honorowa ulicami miasta, w której każdy turysta rowerowy powinien uczestniczyć.
17. Zakończenie imprezy i losowanie nagród odbędzie się około godziny 19.00 na terenach parkingu przy ulicy Nowodworskiej 34.
18. Każdy uczestnik, poprzez podpis na liście startowej, akceptuje warunki przedstawione
w regulaminie i wyraża zgodę na nie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w karcie startowej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy „XXVI Święto Roweru” oraz wyraża zgodę na umieszczenie danych: imię, nazwisko
i miejscowość zamieszkania na stronie: www.swietoroweru.pl, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1000/”.
19. Każdy uczestnik, poprzez podpis na liście startowej, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych związanych ze „Świętem Roweru”.
20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s 1) (RODO),

 

 

ORGANIZATOR INFORMUJE IŻ:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, ul. Krzywe Koło 34 a, 21-100 Lubartów;
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i promocji Święta Roweru;
3. Dane Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do kontroli oraz innym instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 1 roku.
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania
i sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe;
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne dla celów związanych
z organizacją Święta Roweru;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD:
1. Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonali minimum jedną rundę, rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody, m.in. 25 dobrej klasy rowerów.
2. Losowanie nagród rozpocznie się po rozdaniu pamiątkowych dyplomów i drobnych upominków.
3. Po wylosowaniu części A kuponu z numerem – osoba, która posiada drugą część –
B – tego kuponu, winna się zgłosić do miejsca losowania w ciągu dwóch minut. Po upływie tego czasu losowanie będzie powtórzone (bez udziału wcześniej wylosowanego kuponu). Losowanie będzie kontynuowane aż do rozstrzygnięcia.
4. Podstawą do wydania nagrody będzie przedstawienie organizatorom części kuponu
z numerem odpowiadającym wylosowanej części A kuponu oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie z zakresu bezpiecznej jazdy na rowerze.

 

Uwaga: Dla zachowania bezpieczeństwa i płynności jazdy bardzo prosimy jeździć ruchem okrężnym, tak jak są wyznaczone trasy – dziękujemy !!!