Sprostowanie – Muzeum w Kozłówce

Informujemy, że w dniu XXIV Święta Roweru będzie możliwe bezpłatne zwiedzanie Powozowni, a nie jak wcześniej informowaliśmy, Muzeum Socrealizmu.