2016-06-03

Regulamin XXVIII Święta Roweru w Lubartowie

REGULAMIN XXVIII ŚWIĘTA ROWERU W LUBARTOWIE
w dniu 26 czerwca 2022 roku

1. Oficjalna nazwa imprezy brzmi: Święto Roweru.
W bieżącym roku to XXVIII edycja.

CEL IMPREZY:
• popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce;
• promowanie miasta i powiatu lubartowskiego oraz województwa lubelskiego;
• propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy.

2. Organizatorem Święta Roweru jest: Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji.

3. Trasy przejazdu:

Trasa nr 1 – niebieska: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Skrobów – Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
17 km

Trasa nr 2 – czerwona: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka – Samoklęski – Kamionka – Kozłówka – Skrobów – Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – 34 km

Trasa nr 3 – zielona: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
ul. Nowodworska – ul .Krańcowa – ul. Składowa – Annobór – Nowy Staw – Nasutów Dwór – Stary Tartak – Annobór – ul. Składowa – ul. Krańcowa – ul. Nowodworska – plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – 34 km

Trasa nr 4 – czarna: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
Nowodwór – Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasieńińska – Biadaczka – Starościn Kolonia – Starościn – Zofian – Borków – Janów – Winkiel – Wola Przybysławska – Orlicz – Abramów – Michałówka – Samoklęski – Kamionka – Kozłówka – Skrobów – Lubartów – plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – 62 km

Trasa nr 5 – pomarańczowa: Lubartów (ulica Nowodworska 34 – start i meta) –
ul. Krańcowa – Annobór Kolonia – Annobór – Majdan Kozłowiecki (wjazd do Kozłowieckiego Parku Krajoznawczego) – Stary Tartak – Stróżek – Stoczek – Babia Góra – Kawka – Wólka Krasienińska – Dąbrówka – Kozłówka – Nowodwór – Lubartów (ulica Nowodworska 34) – 36 km

Trasa nr 6 – żółta: Lubartów (ulica Nowodworska 34 – start i meta) –
ul. Nowodworska – Nowodwór – Kozłówka – Kamionka – Czerwonka Poleśna – Wólka Mieczysławska – Wola Mieczysławska – Mieczysławka – Skrobów – Skrobów Kolonia – Lubartów (ulica Nowodworska 34) – 31 km

REGULAMIN
1. Na trasę można zapisywać się w niedzielę, 26 czerwca 2022 roku, w godzinach
8.00 – 17.00. Koniec jazdy zaplanowano na godz.18.00.
2. Dzieci do lat 10 mogą jeździć tylko pod opieką rodziców bądź innych opiekunów.
3. Uczestników Święta Roweru obowiązują przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach z obwodnicą Lubartowa i na innych drogach na trasach przejazdu.
4. Uczestnicy ubezpieczają się na czas imprezy na własny koszt.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i inne zdarzenia.
6. Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu rowerowego).
7. Uczestnicy Święta Roweru zobowiązani się do przestrzegania postanowień organizatorów.
8. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma kartę, na której będą umieszczone jego dane (imię i nazwisko). Pokonując jedną z wymienionych tras – uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia jazdy w punktach kontrolnych (trasa nr 1 – w pobliżu pałacu Zamoyskich w Kozłówce i na mecie, trasa nr 2 – w Biadaczce i na mecie, trasa nr 3 –
w Nasutowie i na mecie, trasa nr 4 – w Woli Przybysławskiej i na mecie, trasa nr 5 –
w Stróżek i na mecie, trasa nr 6 – w Czerwonce Poleśnej i na mecie poprzez stempel pieczątki na swojej karcie.
9. Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) – każdy uczestnik oddaje kartę organizatorom.
10. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma dyplom i porcję pysznej grochówki.
11. Pierwszych 5.000 uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę (koszulkę można otrzymać już po przejechaniu pierwszego okrążenia).
12. W dolnej części karty znajduje się kupon składający się z trzech części. Na dwóch wpisane są te same numery porządkowe np. 1,1. Przed rozpoczęciem jazdy, każdy
z uczestników otrzymuje część A, B i C kuponu, a po przejechaniu jednej dowolnej rundy część A zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanej urnie. Kupony te wezmą udział w losowaniu wysokiej klasy rowerów.
13. Około godz. 18.30 odbędzie się runda honorowa ulicami miasta, w której każdy turysta rowerowy powinien uczestniczyć.
14. Zakończenie imprezy i losowanie nagród odbędzie się około godziny 19.00 na terenach parkingu przy ulicy Nowodworskiej 34.
15. Sposób losowania nagród omówiony jest w oddzielnym regulaminie.
16. Każdy uczestnik, poprzez podpis na liście startowej, akceptuje warunki przedstawione
w regulaminie i wyraża zgodę na nie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w karcie startowej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy „XXVIII Święto Roweru” oraz wyraża zgodę na umieszczenie danych: imię, nazwisko
i miejscowość zamieszkania na stronie: www.swietoroweru.pl, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z późniejszym zmianami/”.
17. Organizator zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i dystansu w stosunku do innych uczestników imprezy oraz korzystanie z udostępnionych na placu imprezy płynów dezynfekcyjnych.

Uwaga: Dla zachowania bezpieczeństwa i płynności jazdy bardzo prosimy jeździć ruchem okrężnym, tak jak są wyznaczone trasy – dziękujemy !!!

Organizatorzy