2016-06-03

Regulamin XXX Święta Roweru w Lubartowie

REGULAMIN XXX ŚWIĘTA ROWERU W LUBARTOWIE
w dniu 23 czerwca 2024 roku

 1. Oficjalna nazwa imprezy brzmi: Święto Roweru. W bieżącym roku to XXX edycja.

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce;

 • promowanie miasta i powiatu lubartowskiego oraz województwa lubelskiego;

 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy.

 1. Organizatorem Święta Roweru jest: Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji Lubartów.

 2. Trasy przejazdu:

Trasa nr 1 – niebieska: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Skrobów – Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
17 km

Trasa nr 2 – czerwona: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka – Samoklęski – Kamionka – Kozłówka – Skrobów – Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – 34 km

Trasa nr 3 – zielona: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
ul. Nowodworska – ul. Krańcowa – ul. Składowa – Annobór – Nowy Staw – Nasutów Dwór – Stary Tartak – Annobór – ul. Składowa – ul. Krańcowa – ul. Nowodworska – plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
34 km

Trasa nr 4 – czarna: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
Nowodwór – Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka – Starościn Kolonia – Starościn – Zofian – Borków – Janów – Winkiel – Wola Przybysławska – Orlicz – Abramów – Michałówka – Samoklęski – Kamionka – Kozłówka – Skrobów – Lubartów – plac przy ulicy Nowodworskiej 34 –
62 km

Trasa nr 5 – pomarańczowa: Lubartów (ulica Nowodworska 34 – start i meta) –
ul. Krańcowa – Annobór-Kolonia – Annobór – Majdan Kozłowiecki (wjazd do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowy) – Stary Tartak – Stróżek – Stoczek – Babia Góra – Kawka – Wólka Krasienińska – Dąbrówka – Kozłówka – Nowodwór – Lubartów
(ulica Nowodworska 34) – 36 km

Trasa nr 6 – żółta: Lubartów (ulica Nowodworska 34 – start i meta) –
ul. Nowodworska – Nowodwór – Kozłówka – Kamionka – Czerwonka Poleśna – Wólka Mieczysławska – Wola Mieczysławska – Mieczysławka – Skrobów – Skrobów-Kolonia – Lubartów
(ulica Nowodworska 34) – 31 km

Trasa nr 7 – purpurowa: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – ul. Nowodworska – ul. Krańcowa – ul. Składowa – Annobór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin – Kopanina – lasy kozłowieckie – Annobór – ul. Składowa – ul. Krańcowa –
ul. Nowodworska 34 –
26 km

 1. Na trasę można zapisywać się w niedzielę, 23 czerwca 2024 roku, w godzinach
  8.00 – 17.00. Koniec jazdy zaplanowano na godz.18.00.

 2. Dzieci do lat 10 mogą jeździć tylko pod opieką rodziców bądź innych opiekunów.

 3. Uczestników Święta Roweru obowiązują przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach z obwodnicą Lubartowa i na innych drogach na trasach przejazdu.

 4. Uczestnicy ubezpieczają się na czas imprezy na własny koszt.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i inne zdarzenia.

 6. Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu rowerowego).

 7. Uczestnicy Święta Roweru zobowiązani się do przestrzegania postanowień organizatorów.

 8. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma kartę, na której będą umieszczone jego dane (imię i nazwisko). Pokonując jedną z wymienionych tras – uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia jazdy w punktach kontrolnych (trasa nr 1 – w pobliżu Pałacu Zamoyskich w Kozłówce i na mecie, trasa nr 2 – w Biadaczce i na mecie, trasa nr 3 –
  w Nasutowie i na mecie, trasa nr 4 – w Woli Przybysławskiej i na mecie, trasa nr 5 –
  w Stoczku i na mecie, trasa nr 6 – w Czerwonce Poleśnej i na mecie, trasa nr 7 –
  w Kopaninie i na mecie) poprzez stempel pieczątki na swojej karcie.

 9. Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) – każdy uczestnik oddaje kartę organizatorom.

 10. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma dyplom i porcję pysznej grochówki.

 11. Pierwszych 5.000 uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę (koszulkę można otrzymać już po przejechaniu pierwszego okrążenia).

 12. W dolnej części karty znajduje się kupon składający się z trzech części. Na dwóch wpisane są te same numery porządkowe np. 1,1. Przed rozpoczęciem jazdy, każdy
  z uczestników otrzymuje część A, B i C kuponu, a po przejechaniu jednej dowolnej rundy część A zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanej urnie. Kupony te wezmą udział w losowaniu wysokiej klasy rowerów.

 13. Około godz. 18.15 odbędzie się runda honorowa ulicami miasta, w której każdy turysta rowerowy powinien uczestniczyć.

 14. Zakończenie imprezy i losowanie nagród odbędzie się około godziny 19.00 na terenach parkingu przy ulicy Nowodworskiej 34.

 15. Sposób losowania nagród omówiony jest w oddzielnym regulaminie.

 16. Każdy uczestnik, poprzez podpis na liście startowej, akceptuje warunki przedstawione
  w regulaminie i wyraża zgodę na nie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w karcie startowej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy „XXX Święto Roweru” oraz wyraża zgodę na umieszczenie danych: imię, nazwisko
  i miejscowość zamieszkania na stronie:
  www.swietoroweru.pl, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszym zmianami)”.

 17. Organizator zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i dystansu w stosunku do innych uczestników imprezy.

Uwaga: Dla zachowania bezpieczeństwa i płynności jazdy bardzo prosimy jeździć ruchem okrężnym, tak jak są wyznaczone trasy – dziękujemy !!!

Organizatorzy