2016-04-04

Trasy

Trasa I (17 km) – Start z ulicy Nowodworskiej 34 w Lubartowie. Uczestnicy wjeżdżają na drogę powiatową 1545L, przecinają drogę krajową nr 19, dojeżdżają do Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce i wracają drogą 1528L na ulicę Nowodworską 34, przecinając drogę krajową
nr 19.
Trasa II (34 km) – Uczestnicy wyruszają z ulicy Nowodworskiej 34 udając się drogą powiatową 1545L, do Kozłówki, przecinając drogę krajową nr 19. Następnie do Dąbrówki drogą powiatową 1546L. Następnie drogą powiatową nr 1547L na odcinku Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka dojeżdżają do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 809. Jadą drogą powiatową nr 1527L na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 809 –Samoklęski – Kamionka i z powrotem drogą powiatową 1528L do Lubartowa na ulicę Nowodworską 34, przecinając krajową drogę nr 19.
Trasa III (34 km) – Uczestnicy wyruszają z ulicy Nowodworskiej 34, udają się ulicami Krańcową
i Składową do Annoboru – drogą powiatową 1550L. W Annoborze wjeżdżają w drogi polne
i leśne dukty dojeżdżają do Nasutowa i wracają ponownie tymi drogami do drogi powiatowej 1550L w Annoborze, następnie ulicami Krańcową wracają do ulicy Nowodworskiej 34.
Trasa IV (62 km) – Uczestnicy wyruszają z ulicy Nowodworskiej 34, udając się drogą powiatową 1545L, do Kozłówki, przecinając drogę krajową nr 19. Następnie do Dąbrówki drogą powiatową 1546L, kierują się do Biadaczki i jadą w stronę Starościna drogą wojewódzką
nr 809. Następnie kierują się drogą powiatową nr 1548L w stronę Zofianu, jadą przez Borków gdzie skręcają w prawo, w miejscowości Janów w lewo i jadąc przez Winkiel kierują się do Woli Przybysławskiej, a stamtąd do Abramowa. Z Abramowa jadą przez Michałówkę do Rudki Gołębskiej, później do Samoklęsk drogą wojewódzką nr 809. Następnie kierują się do Kamionki i z powrotem do Lubartowa wracają drogą 1528L, przecinając drogę krajową nr 19 dojeżdżają do ulicy Gazowej, skręcają w prawo, a następnie w lewo w ulicę Strefową i po przejechaniu przez Punkt Kontrolny kierują się na plac przy ulicy Nowodworskiej 34.
Trasa V (36 km) – Uczestnicy wyruszają z ulicy Nowodworskiej 34, jadąc ulicą Krańcową dojeżdżają do Annoboru i Majdanu Kozłowieckiego drogą powiatową 1545L i 1550L. W Majdanie Kozłowieckim wjeżdżają do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i asfaltowymi ścieżkami rowerowymi kierują się w stronę Starego Tartaku i Stróżka. Następnie przez Stoczek, Babią Górę, Kawkę dojeżdżają do Wólki Krasienińskiej a stamtąd przez Dąbrówkę, Kozłówkę
i Nowodwór wracają do Lubartowa na ulicę Nowodworską 34.
Trasa VI (31 km) – Uczestnicy startują z placu przy ulicy Nowodworskiej 34, wjeżdżają na drogę powiatową 1545L, przecinają drogę krajową nr 19, przejeżdżają obok Muzeum Zamoyskich w Kozłówce do Kamionki. Z Kamionki udają się drogą nr 1531L w kierunku Firleja do skrzyżowania w prawo na Czerwonkę Poleśną. Następnie rowerzyści kierują się drogami asfaltowymi do Wólki Mieczysławskiej, po czym wjeżdżają w drogi polne i po 800 m dojeżdżają do Woli Mieczysławskiej, kierując się dalej drogą nr 1542L dojeżdżają do Skrobowa. wracają drogą 1528L na plac przy ulicy Nowodworskiej 34, przecinając drogę krajową nr 19.Trasa VII (26 km) – Uczestnicy startują z placu przy ulicy Nowodworskiej 34, jadąc ulicą Krańcową dojeżdżają do Annoboru i Majdanu Kozłowieckiego drogą powiatową 1545L i 1550L. Następnie kierują się przez Wandzin do Kopaniny, skręcając w drogę szutrową prosto przed torami. Następnie ścieżkami asfaltowymi poruszają się po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym trasą biegową, poruszając się po wskazanych przez organizatora oznaczeniach. Rowerzyści wyjeżdżają na skrzyżowaniu dróg w Majdanie Kozłowieckim, gdzie poruszają się drogą powiatową 1554L i 1550Ldo Lubartowa, kierując się na plac startu
i mety.

Trasa 7 jest w tym roku niedostępna.