2016-06-05

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna została zakończona. Jeśli chcesz się wziąć udział w XXVIII Święcie Roweru, skorzystaj z rejestracji tradycyjnej na miejscu imprezy.